Đại diện:

 Ông: Nguyễn Ngọc Hiếu (Mr. Hiếu)

Điện thoại:

 0351.3838.388

 0913.624.999

Địa chỉ:

 Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Thanh Châu, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Email:

 ctytcsksaoviet@gmail.com

Website:

 https://sukiensaoviet.vn