Lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Hà Nam

Tối 30/12 tại Nhà Văn hóa trung tâm, tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 – 01/01/2012).

 

Diễn văn chào mừng kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh của Bí thư Tỉnh ủy Trần Xuân Lộc đã nêu rõ những thành tựu kinh tế nổi bật sau 15 năm tái lập tỉnh Hà Nam. Kinh tế tăng trưởng nhanh, năm sau cao hơn năm trước. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân 15 năm qua đạt gần 11%/năm, riêng năm 2011 đạt 13,7%. Nền kinh tế chuyển biến căn bản từ thuần nông sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển biến, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng từ dưới 20% năm 1997 tăng lên 50,2% năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 21,1 triệu đồng, gấp 10 lần năm 1997. Văn hóa xã hội phát triển, kết hợp hài hòa với tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, Hà Nam là một trong những tỉnh sớm hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, hệ thống trường học các cấp được kiên cố hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt hiệu quả.

 

Tại Lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu tỉnh Hà Nam đã đạt được trong trong 15 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh Hà Nam cần làm tốt các nhiệm vụ: Phát huy các tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; thực hiện tốt các chính sách giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; chăm lo, củng cố quốc phòng, an ninh; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh; liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng trong việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm các ngành sản xuất kinh doanh, trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, củng cố quốc phòng, an ninh…

 

0913.624.999